Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Det er mange måter å vinkle folkeavstemninga om Innlandet på. Jeg ser mange harselerer med oppslutninga om avstemminga. Fristende å spørre de som mener oppslutninga ikke var god nok til å gi føringer for vedtaket i fylkestinget onsdag: Hvilket mandat har da de som sitter i fylkestinget nå til å bestemme noe annet?\n\nFolkeavstemninga om Innlandet hadde drøyt 46 % oppslutning.\nFylkestingsvalget i 2019 hadde drøyt 56 % oppslutning.\n\nEr det alle som ikke har stemt som da egentlig bestemmer? Eller som Avisa Valdres utmerka skriver i dag: Det er grunn til å forvente at Sofavelger-partiet får halvparten av plassene i fylkestinget etter valget i 2023.\n\n

Postet:
2022-02-22 11:43:03

Delt innhold:
Hva driver Arbeiderpartiet med?
Fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet vil beholde Innlandet fylke og legge folkeavstemninga til side. Leder i Innlandet Arbeiderparti vil derimot følge folkeavstemninga, og dermed gå for splittelse av Innlandet fylke. Velkommen til det totale politiske kaos.