Person / Aktør:
Åsmund Aukrust
Åsmund Aukrust
Parti: AP

Innlegg:
@achalse Ja. Mange NATO motstandere bør gå i seg selv og tenke gjennom om de har vært alt for naive ovenfor Putin og prøvd å skape en falsk balanse mellom hvem som er ansvarlige. denne kronikken fra SVs utenrikspolitiske talsperson for 2 uker sida står seg ikke veldig godt idag https://t.co/bJiT8UOgP3

Postet:
2022-02-22 16:42:44