Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Fin samtale med min gode venn, Utenriksminister Ann Linde, på @munsecconf om hvordan klima- og utenrikspolitikken henger stadig tettere sammen, om forberedelsene av det kommende møtet i FNs Miljøforsamling (UNEA) i Nairobi, og om femtiårsjubileet for Stockholmskonferansen i 🇺🇳i 1972 om «Det menneskelige miljø». 🇸🇪🌹🇳🇴🌍

Postet:
2022-02-21 08:02:15