Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Fellesskap betyr noe! 🤝👨‍👨‍👧‍👦\n\nVi har en idrettsbevegelse som er med på å legge til rette for mestringsfølelsen hos den enkelte, samtidig som vi sammen kan delta og inkluderes i små og store fellesskap. \n\nSkriver i Dagbladet om viktigheten av den norske idrettsmodellen og hvorfor jeg mener den trues av reklame fra utenlandske spillselskaper, økte barrierer for deltakelse og nedgang i aktivitet som følge av pandemien.👇🏼\n\nHer har både regjeringa og Norges idrettsforbund en jobb å gjøre!

Postet:
2022-02-18 09:11:52

Delt innhold:
Ingen OL-gull uten fellesskap
Nå er det kanskje viktigere enn noen gang å verne om fellesskapet som ligger til grunn for enkeltutøveres medaljefangst.