Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
En ny rapport fra SSB viser at de som utdannet seg til barnehagelærer, lærer, sykepleier og sosialarbeider i større grad enn andre studerer i hjemfylket sitt, og blir boende der etter endt utdanning.\n\n– Vi trenger mange flere som kan jobbe i skoler, barnehager og helse- og sosialtjenestene. Rapporten peker på at det å ha høyere utdanningstilbud nært der folk bor er helt avgjørende for at vi skal kunne gi gode tilbud over hele landet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å gi enda flere tilgang til desentraliserte utdanninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.🍀

Postet:
2022-02-18 10:57:05

Delt innhold:
De fleste lærere og sykepleiere bor i hjemfylket etter studiene
De fleste lærere og sykepleiere bor i hjemfylket etter studiene