Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Folket har talt, en overvekt av de som har stemt vil ha tilbake Oppland og Hedmark. 3738 flere vil splitte framfor å bevare dagens gigantfylke. Folk velger nærhet framfor sentralisering. Viktige tjenester som videregående opplæring, fylkesvei, kollektivtilbud og tannhelse forutsetter også lokalkunnskap. \n\n46,7 % valgdeltakelse er ikke å kimse av mot 56,6 % ved fylkestingsvalget i 2019. 3 stemmes overvekt holdt tvangssammenslåinga på plass i Stortinget i 2018. \n\nfylket

Postet:
2022-02-17 19:22:18

Delt innhold:
Resultatet av folkeavstemningen i Innlandet
50,7 prosent vil tilbake til Hedmark og Oppland, mens 48,1 prosent vil beholde storfylket Innlandet. 46,7 prosent av befolkningen har avgitt stemme.