Person / Aktør:
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet

Innlegg:
Over en milliard mennesker, nærmere 15 prosent av verdens befolkning, har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ressurssterke mennesker opplever at fordommer, stigma og barrierer fratar dem muligheten til å realisere drømmer og bidra til fellesskapet. Statsminister @jonasgahrs er denne uken vertskap for det internasjonale toppmøtet Global Disability Summit. Samtidig lanserer utviklingsminister @annebeathekt regjeringens strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje, på egne premisser. Les mer om strategien ved å følge lenke i bio. #funksjonsnedsettelse #gds2022 #likestilling

Emneknagger:

Postet:
2022-02-17 12:20:30