Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Over 300 søknadar til #klimasats. Klima- og miljøminister @EspenBarthEide seier det er svært positivt å sjå at mange kommunar ynskjer støtte til å setje i gang klimatiltak: - Kommunane speler ei viktig rolle som samfunnsutviklar & bidrar både til omstilling & utsleppskutt lokalt.

Emneknagger:

Postet:
2022-02-17 09:56:35

Delt innhold:
Desse kommunane vil ha Klimasats i 2022 - Miljødirektoratet
Miljødirektoratet har motteke 301 søknadar frå kommunar som vil kutte utslepp av klimagassar. Det er søkt om i overkant av 403 millionar kroner.