Person / Aktør:
Helge André Njåstad
Helge André Njåstad
Parti: FRP

Innlegg:
Kjempekjekt å ha besøk på Stortinget fra kystredere i nærskipsfarten. Mange endringer fra myndighetene går feil vei for denne næringa om dagen.

Postet:
2022-02-16 14:24:30

Delt innhold:
- Vanskelig for nærskipsfarten
Nærskipsfarten sliter på grunn av strammere rammebetingelser. Nettolønnsordninga, CO2-avgiften, rederiskatteordninga og sjømannsfradraget peker alle i feil retning. Nå roper Kystrederiene varsko.