Person / Aktør:
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Parti: V

Innlegg:
Apropos rapporten fra Riksadvokaten i går, er det noen som kan hjelpe meg med å finne det sitatet fra Vedum i Debatten i fjor? «Farlig å si at politiet har for mye makt» eller noe?

Postet:
2022-02-15 19:42:22

Delt innhold:
Rapport om politiets tvangsmiddelbruk – Riksadvokaten
Kravet om skjellig grunn til mistanke er i all hovedsak oppfylt, men det er usikkerhet rundt deler av regelverket som gjelder politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker. Det viser en rapport fra riksadvokaten, som vil følge funnene opp med ulike forbedringstiltak og en ny undersøkelse i løpet av 2022. Statsadvokatene har, på oppdrag fra riksadvokaten, undersøkt om politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker var i overensstemmelse med de føringer og direktiver som er gitt i