Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
@ronneberg Det var ein merkeleg seanse. Debatten skulle halde fram etter votering og Utanriksministeren sto på talarlista - men plutseleg var det ingen vidare debatt likevel. Eg anar endå ikkje kvifor.

Postet:
2022-02-15 18:49:56