Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
AP viser her deres sviktende forståelse av hvordan strømpriskrisen rammer vanlige folk og næringslivet, ved deres leder av energi og miljøkomiteen. Når de forstår så lite av krisen, og så lite av økonomien rundt, så har vi vel grunnen til hvorfor de ikke hjelper folk og næringsliv skikkelig i denne strømpriskrisen.\n\nDe tror i fullt alvor at en makspris på 50 øre vil være en overføring av verdier fra det offentlige til noen få rike....\n\n-Nei, det vil være å stoppe en plyndring av folk flest, folk som såvidt får økonomien til å gå rundt med vanlige priser, enslige, alenemødre, trygdede, studenter, arbeiderklassen, middelklassen, næringslivet, frivilligheten, til de få rike. \n\nDet er en helt absurd slutning å få seg til å skrive at FrP ønsker en "massiv pengeoverføring fra fellesskapet til velfylte, private lommer". AP viser her at det kommer ingen flere løsninger, strømstøtten fjernes vel etter mars måned, selv om prisene forventes å være skyhøye, fordi AP ikke forstår hvor hardt denne krisen rammer, og frykter at noen få rike skal få støtte, framfor fokus på de mange som trenger det som får støtte. Håpløst!\n\nDet er det offentlige ved staten, fylkeskommuner og kommuner som eier 95% av kraftproduksjonen i Norge. Hvis disse kun får tjent 50 øre pr kwt, så tjener de fremdeles milliarder. Det er ikke slik at de taper penger med produksjonskostnader fra 5-15 øre pr kwt, de tjener tvert imot 50% mer enn vanlig gjennomsnitt. AP påstår de skal stå for ansvarlig økonomisk styring, da venter jeg spent på svaret hvordan det å ruinere hele befolkningen og næringslivet for å fylle statens lommer er ansvarlig økonomisk styring? \n\nAPs tomme fraser om at FrP kommer med ubrukelig strømsvar er ikke engang verd papiret det er knatret ned på, og viser en manglende forståelse av situasjonen som er bekymringsverdig. \n\nMesteparten av det han skriver om Rødt er jeg dog enig med. Rødt har rett på noen områder innen kraftpolitikken, hvor vi begge er enig, men i sum vil rødts politikk gi vesentlig dyrere og dårligere politikk for folk flest, med nedlegging av oljenæringen, med spinnville 70% klimakutt, skyhøye skatter og avgifter, med rasering av privat næringsliv og mye mer. \n\nMen det er et forsøk på avsporing av regjeringens handlingslammelse! AP og SP, hvis dere tror at folket, eller vi, er fornøyd med det dere har levert sålangt, så tar dere feil. Grepene dere har tatt i strømpriskrisen er for svake og for trege! \n\nVi skal presse dere fram til dere leverer tiltak som monner, som gir fornuftige kraftpriser for alle, og vi skal få dere til å forstå både fornuftig økonomi og energipolitikk innen feltet (som tydeligvis mangler), slik at vi kommer noen vei! Dårlige forsøk på avsporing av debatten i avisen vil ikke hjelpe dere, dere bare kaster bort tiden som heller burde vært brukt på å løse krisen!

Postet:
2022-02-15 12:25:06

Delt innhold:
Ubrukelige strømsvar fra Frp og Rødt
Protestpartiene Frp og Rødt leverer ubrukelige svar på strømkrisa. Folk fortjener bedre. Det samme gjør industrien.