Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
RT @miriamhardarson: (TW: dysfori.) Flere synes å tro at vi transfolk er «overfølsomme», «lettkrenkede», og overreagerer unødvendig på f.ek…

Postet:
2022-02-10 15:40:15