Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Elevundersøkelsen: læringsmiljø er godt, men pandemien har gjort sitt for at hverdagen har vært tøff for mange elever. Regjeringa følger opp for at læring og sosial utvikling skal fortsette https://t.co/gp5yp5E39B

Postet:
2022-02-10 10:43:51

Delt innhold:
Fortsatt godt læringsmiljø, men skolehverdagen er påvirket av pandemien
Elevene svarer at de har et godt læringsmiljø med høy trivsel, støtte fra lærerne, faglig utfordring og mestring. Mange elever opplever at pandemien har påvirket skolehverdagen negativt og spesielt elever på videregående skoler.