Person / Aktør:
Liv Kari Eskeland
Liv Kari Eskeland
Parti: H

Innlegg:
@Naturvern Minner om at det ikkje går vei i Hordfasttraseen i dag. Derfor er det ikkje snakk om utviding av vei. Ein reduksjon frå 110km/t til 90km/ t, alt anna likt, gir kun marginale kostnadsbesparelser. Hordfast består i stor grad av bruer og noko tuneller. Fartsreduksjon gir ikkje kostr

Postet:
2022-02-10 11:30:20