Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Regjeringa sett i gong ei storstilt satsing på havvind!\n\n– Målet vårt er å hindre at norske kundar blir utsette for store straumpristoppar. Når me no skal byggja ut havvind, vil me ikkje leggje til rette for nye mellomlandskablar som aukar eksportkapasiteten frå Fastlands-Noreg, seier Trygve Slagsvold Vedum.🍀\n\nLes meir her: www.senterpartiet.no/aktuelt/storstilt-satsing-pa-havvind

Postet:
2022-02-09 16:05:26

Delt innhold:
Regjeringa sett i gong ei storstilt satsing på havvind!\n\n– Målet vårt er å hindre at norske kundar blir utsette for store straumpristoppar. Når me no skal byggja ut havvind, vil me ikkje leggje til rette for nye mellomlandskablar som aukar eksportkapasiteten frå Fastlands-Noreg, seier Trygve Slagsvold Vedum.🍀\n\nLes meir her: www.senterpartiet.no/aktuelt/storstilt-satsing-pa-havvind