Person / Aktør:
Helge André Njåstad
Helge André Njåstad
Parti: FRP

Innlegg:
Strømstøtteordningen treffer ikkje dei som er folkeregistrert i ei rorbu eller fritidsbustad. I Austevoll har me hatt ein JA-haldning til at folk kan bu fast på hytta. Då er det heilt urimeleg at desse skal havne utforbi strømstøtteordningen. Tar saka opp med olje- og energiministeren.

Postet:
2022-02-08 10:31:46

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til olje- og energiministeren
Vil statsråden sørge for at strømstøtteordninga også omfatter dei som er folkeregistrert i ein fritidsbustad i matrikkelen?