Person / Aktør:
Helge André Njåstad
Helge André Njåstad
Parti: FRP

Innlegg:
Kva synes du om å nedskalere og utsette viktige samferdsleprisjekt slik Sp tar til ordet for?

Postet:
2022-02-08 00:12:09

Delt innhold:
Samferdsletopp vil utsette motorvegar og intercity-tog
Set togsatsinga på pause og bruk heller pengane på mindre vegar og rassikring. Det er dei siste signala frå leiaren i Stortingets transportkomité.