Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Svært spennende å være på besøk hos Arkivverket i dag! Vi fikk blant annet høre om samarbeidet med Skeivt arkiv i forbindelse med Skeivt kulturår og om utviklingsprosjekter for digitale arkiv, transkribering og digitalisering av kilder, der Norge er blant de fremste i verden. 💾\n\nHer studerer jeg et referat fra styremøte i Det norske forbundet av 1948 - forløperen til FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, der Kim Friele i sin tid var leder og generalsekretær. Referatet er datert 27. april 1972, altså seks dager etter at homoparagrafen blei oppheva. 🏳️‍🌈\n\nArkivverket forvalter nasjonens hukommelse, og hukommelse og dokumentasjon er viktig for at vi skal lære av historien og jobbe i fellesskap for mer demokrati og mindre ulikhet mellom folk.\n\nDerfor har vi også blant annet bevilga penger til et prosjekt i regi av FRI, som skal synliggjøre homokampen og homopionerne som har gått foran. \n\nJeg gleder meg til fortsettelsen av Skeivt kulturår! 🙌

Postet:
2022-02-07 15:18:18

Delt innhold:
Svært spennende å være på besøk hos Arkivverket i dag! Vi fikk blant annet høre om samarbeidet med Skeivt arkiv i forbindelse med Skeivt kulturår og om utviklingsprosjekter for digitale arkiv, transkribering og digitalisering av kilder, der Norge er blant de fremste i verden. 💾\n\nHer studerer jeg et referat fra styremøte i Det norske forbundet av 1948 - forløperen til FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, der Kim Friele i sin tid var leder og generalsekretær. Referatet er datert 27. april 1972, altså seks dager etter at homoparagrafen blei oppheva. 🏳️‍🌈\n\nArkivverket forvalter nasjonens hukommelse, og hukommelse og dokumentasjon er viktig for at vi skal lære av historien og jobbe i fellesskap for mer demokrati og mindre ulikhet mellom folk.\n\nDerfor har vi også blant annet bevilga penger til et prosjekt i regi av FRI, som skal synliggjøre homokampen og homopionerne som har gått foran. \n\nJeg gleder meg til fortsettelsen av Skeivt kulturår! 🙌