Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Et hav av tapte muligheter Venstre ønska en regionreform for å styrke det regionale nivået og overføre mer makt og oppgaver til fylkene. Vi ville vi ha fylkeskommuner - med politisk styring - som kan overta flere oppgaver som i dag utføres av staten. Med solide fagmiljøer som kan gi gode tjenester til innbyggerne, være en støtte for kommunene. Viken er et slikt fylke. Også Ap mente lenge det. Men så ombestemte de seg. Likevel gikk Ap til valg i 2019 på å bygge Viken for framtida. Men så gikk de i fylkesråd med Sp, som synes det er viktigere å reversere enn å bygge for framtida. Ap pleier å være et ansvarlig parti som går for langsiktige og ansvarlige løsninger. Men ikke denne gangen. I dag skal Ap i Viken lande hva de skal mene om Vikens framtid, og dessverre ser det ut som de følger Sp. Det er et svik mot ungdommene som skal gå på videregående skole i Viken, mot pendlerne og alle som reiser kollektivt hver dag, mot de ansatte, mot kultur-og næringliv og mot kampen for klima og miljø. Viken gir store muligheter. Til å være i front og å være en pådriver og utvikler på alle sider av skolefeltet. TIl å gå foran og som nullutslipps-region i Norge og i Europa. Til å ta på ledertrøya for å redde Oslofjorden Til å sikre sømløs kollektivtrafikk for hele Østlandet AP-Sp-fylkesrådet gikk rett før jul ut med brask og bram og utbasunderte at Viken ønska å ta på seg ledertrøya for å å sikre en rein og levende Oslofjord. For et strålende initiativ! Dessverre fremmet fylkesrådet samme dag forslaget om å dele opp Viken. Oslofjorden trenger Viken. Men Viken fylkeskommune kommer altså ikke til å ta på seg noen ledertrøye, tvert imot, når Viken nå ser ut til å bli delt opp, kommer de i stedet til å bruke all politisk kraft, og all tid, fagkompetanse og penger til å dele opp fagmilijøene og dele opp Viken som regional aktør som har denne unike mulighet til å lede an i arbeidet og koordinere ulike forvaltningsnivå og sektorer som sammen må gjør hver sine tiltak for at vi skal greie å redde Oslofjorden. Kostnadene ved å dele opp Viken blir store. Både på kort og lang sikt. At Ap, Sp, Sv og Rødt ikke er redd for å bruke offentlige penger på å reversere er ikke overraskende, men at Frp synes det er en god ide å bruke nesten en halv milliard av skattebetalernes penger på å dele opp Viken er oppsiktsvekkende. Når det kommer til stykket er det altså viktigere for Ap og Sp å dele opp Viken enn sikre gode videregående skoler for ungdommene våre, sømløs kollektivtrafikk på Østlandet, å fortsette å være ledende i arbeidet med FNs bærekraftsmål og å sikre en rein og levende Oslofjord. Ap-Sp-fylkesrådet i Vikens ettermæle kommer til å være et hav av tapte muligheter. (Mitt innlegg i Venstres landsstyre i dag. Dagen da Ap bestemte seg for å dele opp Viken)

Postet:
2022-02-05 14:31:35

Delt innhold:
Et hav av tapte muligheter Venstre ønska en regionreform for å styrke det regionale nivået og overføre mer makt og oppgaver til fylkene. Vi ville vi ha fylkeskommuner - med politisk styring - som kan overta flere oppgaver som i dag utføres av staten. Med solide fagmiljøer som kan gi gode tjenester til innbyggerne, være en støtte for kommunene. Viken er et slikt fylke. Også Ap mente lenge det. Men så ombestemte de seg. Likevel gikk Ap til valg i 2019 på å bygge Viken for framtida. Men så gikk de i fylkesråd med Sp, som synes det er viktigere å reversere enn å bygge for framtida. Ap pleier å være et ansvarlig parti som går for langsiktige og ansvarlige løsninger. Men ikke denne gangen. I dag skal Ap i Viken lande hva de skal mene om Vikens framtid, og dessverre ser det ut som de følger Sp. Det er et svik mot ungdommene som skal gå på videregående skole i Viken, mot pendlerne og alle som reiser kollektivt hver dag, mot de ansatte, mot kultur-og næringliv og mot kampen for klima og miljø. Viken gir store muligheter. Til å være i front og å være en pådriver og utvikler på alle sider av skolefeltet. TIl å gå foran og som nullutslipps-region i Norge og i Europa. Til å ta på ledertrøya for å redde Oslofjorden Til å sikre sømløs kollektivtrafikk for hele Østlandet AP-Sp-fylkesrådet gikk rett før jul ut med brask og bram og utbasunderte at Viken ønska å ta på seg ledertrøya for å å sikre en rein og levende Oslofjord. For et strålende initiativ! Dessverre fremmet fylkesrådet samme dag forslaget om å dele opp Viken. Oslofjorden trenger Viken. Men Viken fylkeskommune kommer altså ikke til å ta på seg noen ledertrøye, tvert imot, når Viken nå ser ut til å bli delt opp, kommer de i stedet til å bruke all politisk kraft, og all tid, fagkompetanse og penger til å dele opp fagmilijøene og dele opp Viken som regional aktør som har denne unike mulighet til å lede an i arbeidet og koordinere ulike forvaltningsnivå og sektorer som sammen må gjør hver sine tiltak for at vi skal greie å redde Oslofjorden. Kostnadene ved å dele opp Viken blir store. Både på kort og lang sikt. At Ap, Sp, Sv og Rødt ikke er redd for å bruke offentlige penger på å reversere er ikke overraskende, men at Frp synes det er en god ide å bruke nesten en halv milliard av skattebetalernes penger på å dele opp Viken er oppsiktsvekkende. Når det kommer til stykket er det altså viktigere for Ap og Sp å dele opp Viken enn sikre gode videregående skoler for ungdommene våre, sømløs kollektivtrafikk på Østlandet, å fortsette å være ledende i arbeidet med FNs bærekraftsmål og å sikre en rein og levende Oslofjord. Ap-Sp-fylkesrådet i Vikens ettermæle kommer til å være et hav av tapte muligheter. (Mitt innlegg i Venstres landsstyre i dag. Dagen da Ap bestemte seg for å dele opp Viken)