Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Tjenester nær folk handler også om hvor store avstander det er i fylkene! Hvis du vil stemme ja til Oppland (eller Innlandet), bruk stemmeretten 10.-17. februar via www.innlandetfylke.no/stem\n\nJønnes (H) og jeg debatterer oppløsinga på radio NRK P1 www.nrk.no/innlandet mandag ca. kl. 15:10 - hør om du vil løse opp gigantfylket Høyre tvang igjennom da de styrte Norge. Senterpartiet tror på nærhet enten det er stortingsvalgkretser, politiet, fylket eller andre deler av samfunnet. Stem og bestem!\n\nhttps://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8QLw62/regionreformen-kan-gaa-opp-limingen

Postet:
2022-02-04 11:11:25

Delt innhold:
Regionreformen kan gå opp limingen
Regionreformen kan ende med at alle de fire tvangssammenslåtte fylkene søker om oppsplitting.