Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner til frivillige lag og foreninger som følge av vinterens høye strømpriser https://t.co/QzZW0ahzCR

Postet:
2022-02-04 12:15:04

Delt innhold:
Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får 250 millioner kroner i strømstøtte
Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner til frivillige lag og foreninger som følge av vinterens høye strømpriser.