Person / Aktør:
Tuva Moflag
Tuva Moflag
Parti: AP

Innlegg:
Velgernes gunst vinner man gjennom å levere politikk som betyr noe i folks liv. Derfor er jeg himla stolt over å bidra til politiske gjennomslag for arbeidsfolk. Fjerne karensåret i aap, stramme inn på midlertidighet, styrke retten til heltid, begrense innleie osv. #nrkdebatt

Emneknagger:

Postet:
2022-02-03 22:15:58