Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
LETTELSER: Det er ikke lenger publikumsbegrensning på arrangementer med faste tilviste plasser. Voksne og barn og unge kan drive sine fritidsaktiviteter som normalt https://t.co/TVxk3AL7jL

Postet:
2022-02-01 19:05:30

Delt innhold:
Store lettelser for kulturen, idretten og frivilligheten
Ingen publikumsbegrensning på arrangementer med faste tilviste plasser, og voksne og barn og unge kan drive sine fritidsaktiviteter som normalt. – Et stort steg i riktig retning, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.