Person / Aktør:
Sofie Marhaug
Sofie Marhaug
Parti: R

Innlegg:
@EspenGottschal I dag er Enova i alle fall ikke innrettet mot det. Det går f.eks. ikke an for leietakere å få støtte. Det er forståelig nok, for det er huseieres ansvar å isolere. Like fullt er det folk med lav inntekt som nok en gang ender opp som taperne.

Postet:
2021-10-24 12:56:00