Person / Aktør:
Sofie Marhaug
Sofie Marhaug
Parti: R

Innlegg:
Jeg mener det er mindretallet i bystyret (og i befolkningen) som har trenert bybanen til Åsane. I 10 år har tilhengerne av bane langs Bryggen motsatt seg det som reelt sett har hatt størst oppslutning i Bergen: bane i tunnel. Gjennom hestehandel i bystyret har dette vært mulig.

Postet:
2021-10-28 15:01:43