Person / Aktør:
Sofie Marhaug
Sofie Marhaug
Parti: R

Innlegg:
@akjepi Riksantikvaren anbefaler tunnelinnslag ved P. Motzfeldts gt. Tunneltraseen gir bedre sykkelvei ifølge kommunens eget fagnotat. \n\nDet er snevert å tviholde på avstand mellom holdeplasser på en måte som tilsier stopp ved Mariakirken. \n\nHer er det to hensyn å ta: bane og vern!

Postet:
2021-11-02 18:51:36