Person / Aktør:
SMK

Innlegg:
Din stemme er like tung, teller like mye, er like viktig som statsministerens. Bruk den! https://t.co/zZI8ZbYUPU… https://t.co/qn4Sf6x3kJ

Postet:
2017-09-11 15:41:11

Delt innhold:
Vallokale
På valdagen 11. september (og 10. september i kommunar der det er todagars val) må du røyste i den kommunen du er manntalsført