Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Barn skal få være barn, ikke brud. I Norge er tilgang til skole og utdanning en selvfølge, men millioner av jenter i verden får ikke den muligheten. \nÅrets tv-aksjon tar opp kampen mot barneekteskap og skal jobbe for bevisstgjøring av jenters mulighet til å bestemme over egen framtid. Et av de viktigste virkemidlene for å forhindre barnebruder er jentenes tilgang på skole, utdanning og kunnskap. I år går midlene fra aksjonenen til at jenter skal få bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter, likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. \n\nJeg har meldt meg som bøssebærer på søndag, jeg håper du også finner en måte å bidra på! Mer info finner du her: https://blimed.no/slik-blir-aarets-aksjon/ #nrktvaksjonen

Emneknagger:

Postet:
2021-10-22 15:18:51