Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Årets TV-aksjon skal gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet.\nÅrets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. Sammen skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.  \n\nDe skal jobbe for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud. #nrktvaksjonen #p3aksjonen

Emneknagger:

Postet:
2021-10-24 09:29:47