Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
Nok nå. Det er bare en måte å få slutt på lidelsene for norske produksjonsdyr. La Mattilsynet slippe, og opprett er nytt Dyretilsyn som får tilstrekkelige ressurser (Dyr er dyr, ikke mat) https://t.co/BSR3JY1WuR

Postet:
2021-10-23 10:47:19

Delt innhold:
Fortvilte varslere: Noe er galt i Mattilsynet
Vet om dyr som lider, men må lukke øynene.