Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
Veldig bra og tydelig politikk på å bevare kysten og villfisken fra Norges Jegerfiskeforbund sitt Landsmøte i helgen, https://t.co/Cq22KYrHMx

Postet:
2021-11-15 11:26:45

Delt innhold:
Krever lukket lakseoppdrett nå!
Landsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) krever at regjeringen tar et sterkere grep om rammebetingelsene for oppdrettsnæringen. All videre vekst i næringen, både nye anlegg og utvidelse av eksisterende, må skje med bruk av lukket teknologi allerede fra 2022. I tillegg må det skje en overgang til lukkede løsninger for alle eksisterende oppdrettsanlegg innen 2030.