Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
@HakonNordhagen @vindheim Det første er isolert sett rett, men det blir uansett ikke billig å måtte rense det, så et krav om rensing vil gi et langt sterkere insentiv enn det vi har i dag. Blå hydrogen bør legges i i skuffen frem til CO2-fangst og -lagring evt blir grisebillig.

Postet:
2021-11-16 14:01:45