Person / Aktør:
Lan Marie N. Berg
Lan Marie N. Berg
Parti: MDG

Innlegg:
«Det er ikke mulig å koble økonomisk vekst fra klimagassutslipp i den grad som Parisavtalen innebærer.» Tre forskere skriver om hvorfor redusert materielt forbruk i verdens aller rikeste land må til for at vi skal unngå katastrofale klimaendringer. https://t.co/6eEp7M2vip

Postet:
2021-11-11 01:29:37

Delt innhold:
Penga eller klimaet
30 års forskning har vist at det ikke er mulig å løsrive økonomisk vekst fra økning i utslipp av klimagasser i den grad som Parisavtalen legger opp til.