Person / Aktør:
Lan Marie N. Berg
Lan Marie N. Berg
Parti: MDG

Innlegg:
For mange av verdens fattigste og mest sårbare land, som Tuvalu, handler det å stoppe klimaendringene om hvorvidt landet deres vil eksistere om noen tiår, eller om de vil måtte flykte til et nytt ukjent sted. Om verden vil gi dem et sted å flykte til da? https://t.co/Wej0gLVez6

Postet:
2021-11-11 11:26:26

Delt innhold:
Tuvalu seeks to retain statehood if it sinks completely as sea levels rise
Low-lying Pacific island nation, threatened by climate crisis, also wants to keep maritime zones if its land disappears