Person / Aktør:
Lan Marie N. Berg
Lan Marie N. Berg
Parti: MDG

Innlegg:
Det er det minste fattige land burde kunne forvente av rike land som har tjent seg rike på å ta mer enn sin andel av jordas ressurser og atmosfæren, på bekostning av verdens fattigste som nå blir enda fattigere pga klimakrisen. Men det er ingen løfter om finansiering så langt.

Postet:
2021-11-12 08:05:34