Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
RT @SABIMAnorge: "En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for» står det i naturmangfoldloven. Hyttekommunene må ta med i vurderingen all natur som går med, ikke bare selve hyttene. @Dagsavisen https://t.co/71xSmr1I38

Postet:
2022-01-26 13:02:34