Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Vi står i en strømkrise som vi løpende håndterer etter beste evne. Med "vi" så mener jeg nå både alle husholdninger som står i dette daglig, virksomheter som må planlegge for å håndtere dette på lang sikt, og politisk. Regjeringa og Stortinget må sikre at økonomien kan bære dyrere strøm, at internasjonal handel med strøm blir styrt bedre, og at vi har en bedre beredskap rundt energien vi alle avhenger av. Studentene er en viktig gruppe vi må sørge for at ikke blir varig skadelidende av pandemi og strømkrise, og de får nå strømstøtte som stipend.

Postet:
2022-01-24 13:36:21

Delt innhold:
Regjeringen gir studenter hele strøm-støtten som stipend
Støtten på 3000 kroner ble først hovedsakelig gitt som lån, men nå åpner regjeringen opp slik at studenter kommer inn i stipend-varmen.