Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Det er uforståelig at #regjeringen vil bidra til å legitimere et vertsregime som truer utøverne ved å reise til #Beijing2022. De må holde seg hjemme. På tide å støtte @Venstre sitt forslag om #DiplomaticBoycott @ipacglobal @NRKno https://t.co/DWrVDorWa9

Emneknagger:

Postet:
2022-01-20 08:58:27

Delt innhold:
Kinesisk talsmann truar utanlandske OL-deltakarar med straff
Utøvarane kan miste akkrediteringa, eller få straff på ein annan måte, om dei kjem med ytringar som bryt med kinesisk lov.