Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Etter snart 100 dager i regjering er vi godt i gang med å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning. 🌹 Vi leverer på et mer seriøst arbeidsliv. 💪 ✅ Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes. ✅ Innstramming av bemanningsbransjen er i gang. ✅ Arbeidet med å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv har startet. ✅ Retten til heltid styrkes i lovverket gjennom å lovfeste en heltidsnorm og styrke deltidsansattes fortrinnsrett. ✅ Arbeidet med handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren har startet.

Postet:
2022-01-19 15:31:00