Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Norge må slutte å ta mor og far fra barn uten for å lage et skremmebilde av Norge som skal avskrekke asylsøkere. Denne praksisen er ikke tråd med barnekonvensjonen eller retten til familieliv. Og det skader barna. ⁦@SVparti⁩ ⁦@NOASorg⁩ https://t.co/bOBqGRGMJF

Postet:
2022-01-19 10:53:38

Delt innhold:
SABRIN MÅ FÅ BLI MED BARNA SINE | Gruppeleiarane vil at regjeringa...
Gruppeleiarane vil at regjeringa setter i gong med den varsla gjennomgangen av praksis på asylfeltet opp mot barnets beste snarast mogeleg.