Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Strømstøtte til idrettslag og andre frivillige organisasjoner https://t.co/p6KizGuf7d

Postet:
2022-01-19 09:57:37

Delt innhold:
Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får strømstøtte
Regjeringen oppretter en egen strømpakke for idrettslag og andre frivillige organisasjoner.