Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
RT @toresbe: Det er prinsipielt viktig at ABB får sin sak hørt i rettssalen. Men det er vanskelig å se for seg noen prinsipiell grunn til at det skal kringkastes. Skal vi heve redaktørstyrte medier på en pidestall, da må også redaktører styre dem, ikke klikk og andre måltall.

Postet:
2022-01-18 09:13:11