Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
@MadsenAaoyen @FNsambandet Det betyr at jeg skal hjelpe for å få alle disse måler igjennom i Norge. Her finner du målene: https://t.co/DpLCM08YFT

Postet:
2022-01-18 06:38:18

Delt innhold:
FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030