Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Strømpakke for jordbruket er på plass! Godt nytt at regjeringa nok en gang står på for å sikre norsk matproduksjon, tross skyhøye kostnader på flere innsatsfaktorer inkludert strøm. Før jul vedtok Stortinget nesten 1 mrd kr ekstra til landbruket for å bøte på kostnadsnivået, samt bidra til investeringer og aktivitet. Vi trenger norsk mat både på grunn av den gode kvaliteten, verdien den har for folkas og dyras helse, og norsk beredskap - for å nevne noe. Det vil Senterpartiet sikre også for framtida.

Postet:
2022-01-17 18:52:00

Delt innhold:
Egen strømpakke for jordbruket fra regjeringen
Bøndene er fornøyde med at regjeringen strekker ut en hånd for å hjelpe dem gjennom strømkrisa. Men lederen for Småbrukarlaget mener de trenger mer på sikt.