Person / Aktør:
SMK

Innlegg:
Offisielt frå statsrådet 15. september: https://t.co/QwpPyfpwjO

Postet:
2017-09-15 13:00:43

Delt innhold:
Offisielt frå statsrådet 15. september 2017
I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på rettsleg regulering av IKT-tryggleiksområdet.