Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
RT @alfholme: Interessant https://t.co/mAttOgUv4A

Postet:
2022-01-14 14:56:27

Delt innhold:
Høyresidens myter om energikrisen
Strømprisen har økt kraftig. Det har også tolkninger av hva som ligger bak.