Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Bildene etter ekstremværet Gyda sine herjinger er forferdelige. Dette kommer til å ha alvorlige og langvarige konsekvenser for folk, livsverk og lokalsamfunn. Jeg har i formiddag snakket med våre lokalpolitikere i Møre og Romsdal og Trøndelag om situasjonen. De forteller om dramatiske evakueringer, avrevne veiforbindelser og mennesker som er redde for barna og dyra sine. Men også om heltemodig innsats og at de evakuerte nå heldigvis er på vei hjem. Det gjør inntrykk. Mange lokalsamfunn er svært hardt rammet av uværet , også mitt hjemdistrikt Orkland. Dette bildet har Venstreordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande tatt i går. Selv om hun ikke bor i et av de hardest rammede områdene, har det kommet enorme mengder vann på få timer. Det skaper utfordringer. Stormen er over, men vannmassene er ikke borte. Og de som er rammet av Gyda må leve med konsekvensene, lenge. 🔘 Det fremdeles stor rasfare. 🔘 Mange dyr mangler tak og mat, mens andre dessverre må nødslaktes som følge av flommen. 🔘 Veier er ødelagt. Innbyggerne i Meråker er isolert etter at ras på E14 som har stengt eneste vei inn og ut av kommunen. Og E39 er revet av, med mange timers omkjøring. Dette tar tid og får ringvirkninger for næringsliv og varetransport. Jeg vil gi stor honnør til alle enkeltpersonene som har stilt opp for naboer og lokalsamfunn. Ordførere og statsforvaltere, frivilligheten, Sivilforsvaret, nødetatene, Vegvesenet, fylkeskommuner og kommuner som har stått på for å begrense skadene av dette og tatt vare på folk. Ekstremværet Gyda var godt varslet. Det var satt inn folk i forkant til beredskap, til å rydde stikkrenner, grave grøfter for å drenere vekk vann, evakuere og mer til. Takket være innsatsen deres, har stormen ikke gjort større skade, og ingen liv har gått tapt. Det bekymrer meg at vi vil oppleve mer av denne typen ekstremvær i årene som kommer. Klimaforskerne er klare på at hele verden vil oppleve mer ekstremvær, og at vi i Norge i dette århundret særlig må forberede oss på større mengder nedbør. Mer styrtregn, regnflommer, overvann og stormflo. Når vi i Venstre snakker om klimapolitikk på inn og utpust, er det for at både vi, jobbene, dyra og hjemmene våre skal være tryggere i framtida. De neste tiårene må veier, bygninger, infrastruktur, sikring og vedlikehold være skalert for større vannmengder. Klimaplanlegging er en viktig del av omstillinga vi må gjennom.

Postet:
2022-01-14 11:52:25

Delt innhold:
Bildene etter ekstremværet Gyda sine herjinger er forferdelige. Dette kommer til å ha alvorlige og langvarige konsekvenser for folk, livsverk og lokalsamfunn. Jeg har i formiddag snakket med våre lokalpolitikere i Møre og Romsdal og Trøndelag om situasjonen. De forteller om dramatiske evakueringer, avrevne veiforbindelser og mennesker som er redde for barna og dyra sine. Men også om heltemodig innsats og at de evakuerte nå heldigvis er på vei hjem. Det gjør inntrykk. Mange lokalsamfunn er svært hardt rammet av uværet , også mitt hjemdistrikt Orkland. Dette bildet har Venstreordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande tatt i går. Selv om hun ikke bor i et av de hardest rammede områdene, har det kommet enorme mengder vann på få timer. Det skaper utfordringer. Stormen er over, men vannmassene er ikke borte. Og de som er rammet av Gyda må leve med konsekvensene, lenge. 🔘 Det fremdeles stor rasfare. 🔘 Mange dyr mangler tak og mat, mens andre dessverre må nødslaktes som følge av flommen. 🔘 Veier er ødelagt. Innbyggerne i Meråker er isolert etter at ras på E14 som har stengt eneste vei inn og ut av kommunen. Og E39 er revet av, med mange timers omkjøring. Dette tar tid og får ringvirkninger for næringsliv og varetransport. Jeg vil gi stor honnør til alle enkeltpersonene som har stilt opp for naboer og lokalsamfunn. Ordførere og statsforvaltere, frivilligheten, Sivilforsvaret, nødetatene, Vegvesenet, fylkeskommuner og kommuner som har stått på for å begrense skadene av dette og tatt vare på folk. Ekstremværet Gyda var godt varslet. Det var satt inn folk i forkant til beredskap, til å rydde stikkrenner, grave grøfter for å drenere vekk vann, evakuere og mer til. Takket være innsatsen deres, har stormen ikke gjort større skade, og ingen liv har gått tapt. Det bekymrer meg at vi vil oppleve mer av denne typen ekstremvær i årene som kommer. Klimaforskerne er klare på at hele verden vil oppleve mer ekstremvær, og at vi i Norge i dette århundret særlig må forberede oss på større mengder nedbør. Mer styrtregn, regnflommer, overvann og stormflo. Når vi i Venstre snakker om klimapolitikk på inn og utpust, er det for at både vi, jobbene, dyra og hjemmene våre skal være tryggere i framtida. De neste tiårene må veier, bygninger, infrastruktur, sikring og vedlikehold være skalert for større vannmengder. Klimaplanlegging er en viktig del av omstillinga vi må gjennom.