Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
– Det er ikke sikkert jeg ville fortsatt på videregående hvis jeg ikke hadde fått muligheten til å ha noen timer praktiske fag på ungdomsskolen, sier Magnus. Arbeidslivsfag var en viktig seier for Senterpartiet under rødgrønn regjering, der elevene skulle få praktiske utfordringer som ruster dem både til studieforberedende og yrkesfag i videregående skole. Les om den formidable innsatsen som blir lagt ned i Gausdal for å gi elevene et godt tilbud i arbeidslivsfag - nærmest mot alle naturlover og begrensa ressurser.

Postet:
2022-01-13 11:55:55

Delt innhold:
Da brakkene på Gausdal ungdomsskole ble ledige så rektor en mulighet for å gi elevene en annerledes skolehverdag
– Det er vårt ansvar å bidra til at elevene får mulighet til å bruke flere sider av seg selv.