Person / Aktør:
UD-aspirantene

Innlegg:
Nestemann ut er bergenseren Gaute (29). Med et glimt i øyet sprer han latter og glede, og han briljerer stadig med sine Photoshopskills, rap-ferdigheter og en egen teft for å etterligne dialekter. Han innehar en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har hatt utvekslingsopphold i både Beijing og Hong Kong. Før aspirantopptaket jobbet han med M&A og kapitalmarkedstransaksjoner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Til høsten går ferden til Beijing, og før det skal han ha neste praksisperiode i seksjon for eksportkontroll. Du har byttet ut en lovende karriere som forretningsadvokat i Wikborg Rein med utenrikspolitikk og UD. Hvordan har overgangen vært fra privat til offentlig sektor, og hva bringer du med deg av denne erfaringen til UD? - Faglig sett har overgangen vært stor. Det er få børsnoteringer i UD, og det var lite FN-resolusjoner å spore i Wikborg Rein. Men mange erfaringer er ganske universelle, som for eksempel det å samarbeide med andre, løse problemer og tilegne seg kunnskap om et nytt område. Det kan også være enklere å legge merke til særegenhetene ved UD som organisasjon når man har en annen og ganske annerledes arbeidsplass å sammenligne med. Gaute, du har hatt undervisning i mandarin på aspirantkurset. Hvordan har det vært å lære kinesisk i UD? - Det er tross alt ingen lek å skulle lære seg å mestre det kinesiske språk og dets mange tusen tegn, men et raust antall timer sammen med UDs meget kompetente språklærere har gjort dette til et morsomt og vellykket (om enn pågående) prosjekt. Beskjeden er klar til alle 汉语-venner der ute; løp og søk! Med kinesisk språkkompetanse, to utvekslingsopphold i Kina og praksisperiode i seksjon for Øst-Asia og Oseania, er det ikke overraskende at du skal tjenestegjøre i Beijing. Hva slags oppgaver kan du vente deg? - Jeg skal jobbe innenfor den ikke rent smale kategorien kinesisk utenrikspolitikk, så jeg ser for meg et bredt spekter av oppgaver og problemstillinger som også vil involvere øvrige land og regioner samt internasjonale organisasjoner. Det er også et stort diplomatisk miljø i Beijing, så planen er å få et mangfold av gode venner fra mange ulike land!

Postet:
2022-01-11 13:12:54